Novice

Redni letni občni zbor ASK Kranjska Gora

Redni letni občni zbor ASK Kranjska Gora

V petek 05. septembra 2008 se je v hotelu Larix zbral redni letni občni zbor ASK Kranjska Gora.  PO uvodnih besedah je zbor izvolil delovno predsedstvo, katerega je vodil g. Simon Oblak, člana pa sta bila g. Stane Razingar in g. Danilo Svrzikapa

 

Zbor je pozdravil g. Jure Žerjav, župan občine Kranjska Gora in podpredsednik OK Pokal Vitranc.

 

Zbor je pregledal delo v zadnjem letu, potrdil finančna in druga poročila in načrte za prihajajočo sezono.Svoja poročila so podali predsednik ASK g. Tone Albreht, direktor kluba g. Janez Šmitek, generalni sekretar OK Pokal Vitranc in vodja Šole smučanja ASK g. Srečko Medven, predsednica Nadzornega odbora ga. Neda Kovačič in predsednica disiplinske komisije ga. Nataša Vidic.

 

ASK in njegove tri sekcije (Alpska, OK Pokal Vitranc in Šola smučanja) sov preteklem letu delovale dobro, transparento in predsvem v interesu dela z mladimi v občini Kranjska Gora. ASK je veliko vlagal v delo z mladimi smučarji in tekmovalci, na področju izobraževanja kadra, vlaganj v infrastrukturo in uspešno pripravil in izpeljal tekmovanji za Evropski Pokal 2008 in tekmovanje za svetovni pokal 47. Pokal Vitranc 2008.« Nazaj