Novice

AKREDITIRANJE ZA NOVINARJE

AKREDITIRANJE ZA NOVINARJE

Akrediticijski postopek za 46. Pokal Vitranc se je žačel.
Zahtevo je mogoče poslati samo preko spletne strani Pokala Vitranc (Press - Akreditacije). 

Postopek zahteva, da se vsakdo, ki se želi akreditirati, seznani s Akreditacijskimi pravili FIS in OK Pokal Vitranc, da se z njimi strinja in to potrdi s klikom na zato določen gumb in nato izpolni zahtevane podatke v spletni formular.

Avtomatski sistem bo nato zahteval od pošiljatelja, da potrdi svojo zahtevo s klikom na določeno spletno povezavo, katro dobi na svoj elektronski naslov. 

S ponovno potrditvijo zahteve, bo sistem poslal na elektronski naslov pošiljatelja izpolnjeno akreditacijsko zahtevo, skupaj s pravili v pdf obliki.

Ob prevzemu akreditacije je potrebno predložiti v akreditacijskem centru (hotel Kompas, 2. nadstropje), s strani prosilca popisane obrazce . Brez predložitve podpisanih obrazcev akreditacije ne bo možno prevzeti.

Prosimo vas, da spoštujete zahteve akreditacijskega postopka in s tem omogočite nemoten potek izdaje akreditacij za tekmovanje,

V kolikor imate vprašanja v zvezi z akreditacijskim postopkom se obrnite na info@pokal-vitranc.com.

Akreditacijskih zahtevkov, poslanih po pošti ali preko telefaksa ali zahtev preko telefonov NE bomo sprejamali oziroma upoštevali.

OK Pokal Vitranc lahko brez pojasnila zavrne zahtevo za izdajo akreditacije.

OK Pokal Vitranc« Nazaj