Informacije za uporabnike brezpilotnikov - dronov

Uporaba dronov nad prizoriščem tekmovanja za Pokala Vitrancje je v času tekmovalnih dni PREPOVEDANA!

Kljub temu, nekaj nasvetov JACL RS za pilote dronov!

Javna agencija za civilno letalstvo RS uporabnike brezpilotnih zrakoplovov seznanja s pravnimi vidiki in nevarnostmi, katerih se je potrebno zavedati pri uporabi brezpilotnih letal.

Uporabniki se morajo zavedati:

 • da veliko nevarnost, tako za uporabnika brezpilotnega zrakoplova kot prisotne v območju letenja, predstavlja padec brezpilotnega zrakoplova, ki ga največkrat povzroči ovira v zraku, nezanesljivo delovanje GPS sistema ali odpoved pogonske baterije,
 • uporaba brezpilotnega zrakoplova ob neustrezni uporabi lahko predstavlja nevarnost za letalski promet,
 • snemanje iz zraka lahko predstavlja nevarnost vdora v zasebnost posameznika,
 • izvajanje dejavnosti – dela v zraku (snemanje iz zraka) se ne sme izvajati brez posebnega dovoljenja, izdanega v skladu z Zakonom o letalstvu

Kazenska in odškodninska odgovornost pri neustrezni uporabi brezpilotnega letala izhaja iz Zakona o letalstvu, Kazenskega zakonika in drugih predpisov:

 • kršitev zračnega prostora je letenje zrakoplova brez pilota in drugih vodenih ali nevodenih letečih objektov brez dovoljenja pristojnega organa. Za ta primer je zagrožena kazen od 4.000 EUR do 33.000 EUR za pravno osebo in od 300 do 600 EUR za posameznika oz. fizično osebo;
 • za primer, ko se let ne najavi službi zračnega prometa (FPL) je zagrožena kazen od 4.000 EUR do 33.000 EUR za pravno osebo in od 300 EUR do 600 EUR za posameznika oz. fizično osebo;
 • za kršitev pravil letenja je za vodjo zrakoplova zagrožena kazen od 400 EUR do 600 EUR;
 • če upravljalec zrakoplova kot izvajalec opravlja letalsko dejavnost posebne vrste (npr. snemanje iz zraka) brez ustreznega posebnega dovoljenja je zagrožena kazen od  2.500 EUR  do 25.000 EUR za pravne osebe in od 250 EUR do 600 EUR za posameznika oz. fizično osebo;
 • če z nevarnim dejanjem ali sredstvom ali opustitvijo dejanja, ki bi ga upravljalec drona moral storiti za zagotovitev splošne varnosti ljudi in premoženja, povzroči nevarnost za življenje ljudi ali premoženje velike vrednosti, le to predstavlja povzročitev splošne nevarnosti po 314 členu Kazenskega zakonika in se lahko (v primeru malomarnosti) kaznuje z denarno kaznijo, v hujših primerih pa tudi  z zaporom;
 • v primeru nesreče ali padca brezpilotnega zrakoplova je oseba, ki upravlja brezpilotni zrakoplov, odškodninsko odgovorna za škodo povzročeno tretjim osebam (za telesne poškodbe ali materialno škodo).

Pri uporabi brezpilotnega zrakoplova lahko vsaka oseba, ki upravlja brezpilotni zrakoplov, z naslednjimi ukrepi bistveno zniža tveganja:

 • pred uporabo brezpilotnega zrakoplova se je treba ustrezno seznaniti z njegovimi lastnostmi in zmogljivostmi (za začetnike se priporoča pridobitev znanja v katerem izmed modelarskih klubov),
 • treba je redno vzdrževanje pogonskih baterij (upoštevati je potrebno zmanjšano zmogljivost baterije pri nizkih temperaturah),
 • treba se je seznaniti s pravili varnega letenja,
 • letenje z brezpilotnimi zrakoplovi se lahko izvaja izven naseljenih območij, na območju, kjer se ne zadržujejo ljudje in stran od objektov,
 • letenje z brezpilotnimi zrakoplovi naj se ne izvaja:
  • X izven vidnega polja oziroma na razdaljah daljših do 30 metrov stran od osebe, ki upravlja brezpilotni zrakoplov,
  • X ponoči ali v slabih meteoroloških pogojih, ki imajo za posledico slabšo vidljivost, močan veter, zelo nizke temperature, idr.
 • pred izvedbo leta je potrebno preveriti ustreznost GPS pozicioniranja na celotnem območju letenja,
 • redno je treba preveriti veljavna NOTAM sporočila (sporočila, ki se uporabljajo v letalstvu, kot običajen način obveščanje o informacijah, ki so pomembne za letalstvo). NOTAM sporočila so objavljeni na spletni strani Kontrole zračnega prometa, d.o.o., na povezavi: www.sloveniacontrol.si,
 • o možnih aktiviranih conah omejenega letenja ali drugih pomembnih podatkih, v primeru brezpilotnega zrakoplova, ki ima skupno težo nad 5 kilogramov in  brezpilotnega zrakoplova na raketni pogon ne glede na njegovo težo, če je načrtovano letenje na oddaljenosti manjši od 1.500 metrov od javnega letališča ali naseljenega kraja ali v kontroliranem zračnem prostoru, je potrebno let prijaviti pristojni službi zračnega prometa vsaj 24 ur pred letenjem s predložitvijo načrta leta.